Технологии разработки сайта

Front-end
HTML, CSS, JavaScript,
ES6, jQuery, Bootstrap,
gulp, git
Back-end
1С-Битрикс, PHP, MySQL.
Интеграция с 1C, Comtec, Яндекс.Касса и др.